China Seedbeads

China Seedbeads.

Size 8 Seedbeads

Size 8 Seedbeads

Bugle Beads

Bugle Beads.

Glass Beads

Glass Seedbeads.

Size 12 Seedbeads

--SB Chart

--

Seedbead Chart

UnitPkt